Home > Google analytics > Privacy in web analytics

Privacy in web analytics

Privacy en web analytics, voor een aantal mensen toch een beetje een tenenkrommend onderwerp. Zeker als het woord “Google” valt.

In dit artikel zal ik ingaan op zo wel de privacy van de bezoeker als van de opgeslagen gegevens.

Privacy van de bezoeker

Ik merk vaak na het uitleggen van wat web analytics is en wat de mogelijkheden zijn, dat er al snel de vraag komt van “hoe zit het met mijn privacy?”. Laat ik daarvoor eerst eens ingaan op het meest gebruikte pakket: Google Analytics. Google heeft het volgende in zijn “Gebruikersvoorwaarden Google Analytics” staan:


8.1 U mag gegevens afkomstig van Uw eigen Website(s) niet combineren (of derden toestaan gegevens afkomstig van hun eigen website(s) te combineren) met persoonlijk identificeerbare informatie uit welke bron dan ook. U dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving met betrekking tot Uw gebruik van de Service en het verzamelen van informatie van bezoekers van Uw websites. U dient op een prominente plaats op Uw Website een adequaat privacybeleid op te nemen (en U daaraan te houden). U dient ook redelijke inspanningen te leveren om de aandacht van websitegebruikers te vestigen op een verklaring die in alle wezenlijke opzichten als volgt luidt:

Los van het feit dat door deze paragraaf de meeste Google Analytics implementaties illegaal zijn. Want ik zie niet vaak een link naar het privacybeleid staan. Wordt hier gesproken over “persoonlijk identificeerbare informatie”. Dit komt er op neer dat je geen gegevens mag opslaan waarmee je bezoekersgedrag kan herleiden naar een bepaald persoon. Dit is ook de reden dat in Google Analytics geen ip-adressen zijn te vinden van bezoekers, dit in tegenstelling van sommige andere pakketten.

Maar er zijn ook diverse andere analytics tools die wel tot op gebruikersniveau bijhouden welke pagina’s een bezoeker bekijkt. Dit kan zeer waardevolle gegevens opleveren voor marketing doeleinden, zeker als de bezoekers ook nog zijn ingelogd. Dan kan er via de e-mail bijvoorbeeld een gepersonaliseerde aanbieding worden gedaan, aan de hand van de bezochte pagina’s in de webshop.

Gegevens privacy

Wie nog even verder leest in de gebruikersvoorwaarden, kan ook lezen dat alle gegevens worden opgeslagen in de Verenigde Staten. Dat is de reden dat de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen Google Analytics heeft verwijderd van zijn websites (bron). Want er is nauwelijks na te gaan waarvoor de gegevens worden gebruikt door Google. Ook in Nederland geldt dit, ook hier zijn bedrijven en overheden die niet willen (of mogen) dat gegevens over het gebruik van hun site bij een derde partij bekend zijn. Zij kiezen dan voor een analytics tool die inhouse gehost kan worden.

Toekomst

In de toekomst zullen we ongetwijfeld er nog wel meer over horen. Het is vaak nu nog onbekend bij bezoekers dat er gegevens worden gelogd over het gebruik van de site. Dit gebeurd al zo lang er websites zijn, maar pas de laatste jaren worden deze gegevens ook uitgebreid geanalyseerd.

Een van de mogelijkheden die ik in de toekomst zie is een knop op de website waarmee een bezoeker kan aangeven dat hij niet wil dat zijn gegeven worden meegenomen in de statistieken.

Deze blogpost is geschreven door Pytrik-Jan Kies. Hij is de eigenaar van Users First en is gespecialiseerd in het optimaliseren van websites, waarbij de gebruiker centraal staat.
Ook eens sparren over uw eigen website? Neem contact op via het contactformulier of via 06-14439506.